Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina
Magistratska 11/1
49000 Krapina
MB: 3079877756
Telefon: + 385(0)49 371 138
E-mail: ravnatelj,tajnik,psiholog

 

NOVOSTI I NAJAVE,

 

REZULTATI NATJEČAJA PRIJEMA DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016/2017

06.06.2016.

Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina dana 02.06.2016. donijelo je Odluku o upisu djece u Vrtić za pedagošku godinu 2016/2017 sukladno odluci Upravnog vijeća.                                                        

Rezultati natječaja za upis djece objavljeni su na oglasnoj ploči Vrtića.                                                             

Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na telefon: 049/ 371-138 svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 15.00 sati.

Pozivamo roditelje novoprimljene djece da se odazovu na plenarni roditeljski sastanak koji će se održati u Dječjem vrtiću „Gustav Krklec“ Krapina u četvrtak, 16.06.2016. godine, s početkom u 17.00 sati, glavni ulaz - soba desno.                                                                                                               

Mole se roditelji da se obavezno odazovu sastanku na kojem će dobiti sve potrebne informacije oko boravka djece u vrtiću te dogovoriti termin inicijalnog razgovora sa psihologinjom.  

 

 

O pravu na pristup informacijama pogledajte pod Pristup informaciji. Obrazac "Zahtjev za upis djeteta u vrtić" možete preuzeti ovdje. Nadamo se da ćete na ovim stranicama naći mnoštvo korisnih informacija o nama i našem radu ali i savjete koji će vam pomoći u odgoju vaše djece. U rubrici aktivnosti pratimo događanja u vrtiću. Donosimo prikaz naših odgojnih skupina. Pročitajte ponešto o pravima djece. Naučimo se igrati i družiti sa djecom, saznajmo korisne odgojne savjete i informacije u rubrici za roditelje.Nedoumice o dolasku, odlasku, radnom vremenu pojasnimo kućnim redom. O cijenama i dokumentima za upis pogledajmo rubrike Cijene i Upisi.

Uprava