Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina
Magistratska 11/1
49000 Krapina
MB: 3079877756
Telefon: + 385(0)49 371 138
E-mail: ravnatelj,tajnik,psiholog

 

 

NOVOSTI I NAJAVE

O pravu na pristup informacijama pogledajte pod Pristup informaciji. Obrazac "Zahtjev za upis djeteta u vrtić" možete preuzeti ovdje. Nadamo se da ćete na ovim stranicama naći mnoštvo korisnih informacija o nama i našem radu ali i savjete koji će vam pomoći u odgoju vaše djece. U rubrici aktivnosti pratimo događanja u vrtiću. Donosimo prikaz naših odgojnih skupina. Pročitajte ponešto o pravima djece. Naučimo se igrati i družiti sa djecom, saznajmo korisne odgojne savjete i informacije u rubrici za roditelje.Nedoumice o dolasku, odlasku, radnom vremenu pojasnimo kućnim redom. O cijenama i dokumentima za upis pogledajmo rubrike Cijene i Upisi.

Uprava

 

 

1.2.2017.

    U sklopu projekta „Različitost je dio nas“ kojeg provodi Udruga distrofičara Krapina, u našem su vrtiću članice Udruge održale edukativnu radionicu za djecu iz skupine „Pčelice“ i „Srčeka“.   Cilj ove radionice je edukacija i senzibilizacija djece na potrebe i mogućnosti osoba s invaliditetom. Djeci je kroz prezentaciju, video i foto zapise, te prigodan crtani film pod nazivom „Autobus duginih boja“ približen život osoba s invaliditetom. Radionica je bila vrlo interaktivna, djeca su kroz čitavu radionicu iznosila svoja dosadašnja iskustva i znanja o životu, mogućnostima i poteškoćama osoba s invaliditetom, ali prije svega naučila su još mnogo novih informacija. Najvažnije od svega, naučili su da je važno prihvatiti različite od sebe te da pruže pomoć osobama s invaliditetom kad god mogu. Ovaj hvale vrijedan susret završio je podjelom prigodnih poklona za sve sudionike radionice. Uz edukativne materijale i brošure, svi prisutni dobili su na dar i čokoladu što je dodatno „zasladilo“ današnji susret.   

 

 

9.2.2017.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije sa svojim profesionalnim timom hitne medicinske službe (Kristina Tušek, Žaklina Lacko i Nenad Benc)   proveo je u našem vrtiću edukaciju za djecu i odgojitelje. U jutarnjim satima održana je edukacija za djecu iz skupine "Pčelice", a u popodnevnim satima za odgojitelje i stručne suradnike vrtića. Djeca su upoznata sa osnovnim informacijama o djelovanju hitne medicinske službe, naučila su kada je potrebno zvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194, te koje podatke je potrebno reći prilikom poziva. Uz informativni dio za djecu su organizirane i vježbe pružanja prve pomoći (kod opeklina, porezotina, lomova, masaža srca prilikom oživljavanja i sl.). Svako dijete je na poklon dobilo prigodan paketić prve pomoći sa edukativnim letkom hitne medicinske službe. Edukacija za odrasle također se sastojala od teoretskog i praktičnog dijela o postupcima pružanja prve pomoći.